Bild: Bach- / Seeforelle

Bach- / Seeforelle

gefangen von:
Christian Hess

Länge:42 cm

Fangort:Kolding

Fangland:Dänemark

Fangdatum:12.11.2017

Gewässer:See

Köder:Spinner

Status:akzeptiert

Bewertung: x 4

Das sagt die Jury (Bach- / Seeforelle 42 cm)

Bewertungsübersicht (Bach- / Seeforelle 42 cm)

Bild von Sebastian Thiel
Bild von Stefan Heudecker
Bild von Hans Schwab
Bild von Timo Gardemeier

Kommentare (Bach- / Seeforelle 42 cm)