Bild: Leng

Leng

gefangen von:
Alexander Grekel

Länge:90 cm

Fangort:Skiftun

Fangland:Norwegen

Fangdatum:29.07.2018

Gewässer:Fyord

Köder:Padernoster

Status:akzeptiert

Bewertung: x 4

Das sagt die Jury (Leng 90 cm)

Bild von Derrik Figge

Derrik Figge

Petri!

Bewertungsübersicht (Leng 90 cm)

Bild von Sebastian Thiel
Bild von Hans Schwab
Bild von Derrik Figge
Bild von Timo Gardemeier

Kommentare (Leng 90 cm)