Bild: Lumb

Lumb

gefangen von:
David Kraushaar
Teilnehmer Jury

Länge:68 cm

Fangort:Bodø

Fangland:Norwegen

Fangdatum:22.06.2018

Gewässer:Nordmeer

Köder:Gummifisch

Status:akzeptiert

Bewertung: x 4

Das sagt die Jury (Lumb 68 cm)

Bild von Derrik Figge

Derrik Figge

Petri!

Bild von Timo Gardemeier

Timo Gardemeier

Petri David ;-)

Bewertungsübersicht (Lumb 68 cm)

Bild von Philipp Kühn
Bild von Derrik Figge
Bild von Hans Schwab
Bild von Timo Gardemeier

Kommentare (Lumb 68 cm)