Meeres Cup – Rangliste

Suchen:

Zeigen:

RanglisteSommer Cup Rangliste
#NameGesamtButt/
Scholle
Dorsch Hering Hornhecht Köhler Leng Lumb Makrele Meerforelle Pollack
141 André Leibenzeder André Leibenzeder 28 cm 28 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
142 Marvin Krause Marvin Krause 27 cm 0 cm 0 cm 27 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
143 Björn Rücker Björn Rücker 26 cm 0 cm 0 cm 26 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
144 Simon Gollek Simon Gollek 26 cm 0 cm 0 cm 26 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
145 Steven Breit Steven Breit 25 cm 25 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
146 Sören Bruns Sören Bruns 24 cm 24 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
147 Mark Lohner Mark Lohner 23 cm 0 cm 0 cm 23 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
148 Jörn Hallas Jörn Hallas 21 cm 0 cm 0 cm 21 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm