Meeres Cup – Rangliste

Suchen:

Zeigen:

RanglisteSommer Cup Rangliste
#NameGesamtButt/
Scholle
Dorsch Hering Hornhecht Köhler Leng Lumb Makrele Meerforelle Pollack
121 Mario Preuß Mario Preuß 65 cm 38 cm 0 cm 27 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
75 Jan Frederik Wendt Jan Frederik Wendt 150 cm 36 cm 50 cm 26 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 38 cm 0 cm 0 cm
35 David Röttgers David Röttgers 324 cm 0 cm 65 cm 0 cm 0 cm 87 cm 0 cm 61 cm 42 cm 0 cm 69 cm
42 Paul Becken Paul Becken 284 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 95 cm 57 cm 42 cm 0 cm 90 cm
137 Frank Schlichting Frank Schlichting 33 cm 33 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
109 Ramon Baaske Ramon Baaske 75 cm 36 cm 39 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
21 Dirk-Michael Schulz Dirk-Michael Schulz 444 cm 37 cm 83 cm 0 cm 0 cm 70 cm 110 cm 52 cm 42 cm 0 cm 50 cm
56 Marko Beckert Marko Beckert 198 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 73 cm 84 cm 0 cm 41 cm 0 cm 0 cm
16 Felix Schwarte Felix Schwarte 518 cm 41 cm 100 cm 0 cm 0 cm 86 cm 104 cm 68 cm 42 cm 0 cm 77 cm
145 Steven Breit Steven Breit 25 cm 25 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
148 Jörn Hallas Jörn Hallas 21 cm 0 cm 0 cm 21 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
23 David Kraushaar David Kraushaar 415 cm 0 cm 98 cm 0 cm 0 cm 87 cm 0 cm 94 cm 46 cm 0 cm 90 cm
17 Wolfgang Hocke Wolfgang Hocke 495 cm 40 cm 83 cm 0 cm 0 cm 82 cm 93 cm 69 cm 43 cm 0 cm 85 cm
26 Ronald Oberritter Ronald Oberritter 398 cm 0 cm 103 cm 0 cm 0 cm 89 cm 86 cm 72 cm 48 cm 0 cm 0 cm
29 Sabine Amarell Sabine Amarell 389 cm 0 cm 111 cm 0 cm 0 cm 89 cm 68 cm 77 cm 44 cm 0 cm 0 cm
22 Peter Meineke Peter Meineke 424 cm 41 cm 108 cm 0 cm 0 cm 87 cm 0 cm 62 cm 41 cm 0 cm 85 cm
98 Linas Anklam Linas Anklam 103 cm 35 cm 45 cm 23 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
134 René Schöppenthau René Schöppenthau 37 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 37 cm 0 cm 0 cm
104 Timo Waschitzki Timo Waschitzki 85 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 37 cm 48 cm 0 cm
88 Michel Nawrocki Michel Nawrocki 115 cm 34 cm 53 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 28 cm 0 cm 0 cm